Chính sách Bảo mật

Chính sách Bảo mật của Kubetjz nhằm bảo vệ thông tin cá nhân của người dùng và đảm bảo rằng dữ liệu cá nhân được xử lý một cách an toàn và tuân thủ các quy định về bảo mật. KubetJZ cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của người dùng và tuân thủ các quy định liên quan đến bảo mật dữ liệu.

Thu thập thông tin cá nhân

KubetJZ sẽ thu thập thông tin cá nhân từ người dùng một cách hợp pháp, minh bạch và chỉ khi có sự đồng ý của họ. Thông tin cá nhân sẽ chỉ được sử dụng cho các mục đích đã được thông báo.

Sử dụng thông tin cá nhân

KubetJZ sẽ sử dụng thông tin cá nhân để cung cấp dịch vụ cho người dùng, quản lý tài khoản của họ, cải thiện trải nghiệm của họ trên trang web và liên hệ với họ khi cần thiết.

Bảo mật thông tin cá nhân

KubetJZ cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của người dùng và đã thực hiện các biện pháp an toàn để ngăn chặn truy cập trái phép, mất mát, sử dụng sai mục đích hoặc tiết lộ thông tin cá nhân.

Chia sẻ thông tin cá nhân

KubetJZ không chia sẻ thông tin cá nhân của người dùng với bất kỳ bên thứ ba nào ngoại trừ trường hợp có sự đồng ý của họ hoặc khi pháp luật yêu cầu.

Thời gian lưu trữ thông tin cá nhân

KubetJZ sẽ lưu trữ thông tin cá nhân của người dùng trong thời gian cần thiết để thực hiện các mục đích đã được thông báo hoặc theo yêu cầu của pháp luật.

Quyền của người dùng

Người dùng có quyền truy cập, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin cá nhân của họ, và họ có quyền rút lại sự đồng ý mà họ đã cung cấp. KubetJZ cam kết hỗ trợ người dùng trong việc thực hiện các quyền này.

Kết luận

Chính sách Bảo mật của KubetJZ là cam kết của chúng tôi đối với việc bảo vệ thông tin cá nhân của người dùng. Chúng tôi tuân thủ các nguyên tắc bảo mật và luôn cố gắng cải thiện và duy trì môi trường an toàn để bảo vệ thông tin cá nhân của người dùng. Chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ người dùng trong việc thực hiện quyền của họ và đảm bảo rằng thông tin cá nhân của họ được xử lý một cách an toàn và minh bạch.